Игри

Информация за страница Образование

Сферата на образование е постоянно обсъждана и дискутирана от хората. В новинарските емисии редовно се показват репортажи, свързани с МОН или с промяна на учебния план за учениците. Напоследък в учебниците по литература се въвеждат по-нови и съвременни автори за сметка на по-старите, които отпадат от учебната програма. Впрочем промени има и във всички останали учебници – тези по история, физика, химия или география. Много родители понякога напълно основателно се оплакват, че изучаваните от техните деца неща в училище са предназначени за по-горни класове. Исканията на много хора за реформи в образованието са постоянни и перманентни. Както вероятно добре знаете, напоследък постоянно се променят семестриалните такси в университетите. Макар и на пръв поглед увеличението да не е голямо – например с 20 лева на семестър, за доста от младите хора нещата стават много трудни. Въпреки че много студенти работят и до известна степен помагат на своите родители за месечната издръжка, не е малък броят и на тези, които все още не работят. Когато към това се прибави и фактът, че техните родители получават минималната или малко по-голяма заплата, протестите наистина изглеждат основателни. Тези и още много са сред най-актуалните и дискутирани проблеми на висшето образование и на това в училищата. В доста от университетите всяка година въпреки класиранията винаги остават значителен брой празни места, които в крайна сметка не се запълват. Това е повече от показателно, че броят на студентите намалява драстично всяка година. Някои от младите хора не са доволни от образователната система, други пък просто искат да работят вместо да учат.

                Препоръчително е да се следва образование в чужбина, както всъщност правят доста млади хора. Така възможност обаче нямат всички, ето защо това за тях си остава непостижима цел. И докато в другите европейски държави личи по-добра организираност и подреденост в образователната система, тук има доста какво да се желае. Показателен е следният пример, с който неизменно са се сблъсквали голяма част от вас, а също и вашите познати. След дипломирането от университета съвсем естествено е да се търси работа по специалността. Пускането на молби обаче често остава безрезултатно, защото повечето от работодателите не желаят да назначават хора, които все още нямат стаж и опит в професията. Така често минава доста време, преди да се намери каквато и да е работа. Това е и причината много хора да не искат да продължават своето образование след училище. То обаче несъмнено има и редица предимства. Представилите диплома от университет при търсене на работа винаги имат по-голям шанс от онези, които нямат такава. Също така е добре известно, че много от преподавателите впоследствие стават доценти или професори, което означава израстване в йерархията. Ако имате интерес в областта на науката и искате да се занимавате с академична дейност, то това изобщо не е лошо решение. Работата на такива хора неизменно е свързана с посещаването на семинари и лекции в други университети, където се обменя опит. Също така написването на научни трудове, публикации и статии винаги се отразява от медиите и така или иначе се придобива известност и популярност.

Етикети:   България , Детски градини , Запознанства , Колежи , Общество , Училища
eXTReMe Tracker